Απόσπασμα από ομιλία του Απόστολου Νικολαΐδη

You are currently viewing Απόσπασμα από ομιλία του Απόστολου Νικολαΐδη

Με τα παρακάτω λόγια ο Απόστολος Νικολαΐδης έκλεισε την ομιλία του κατά τον εορτασμό των 70 χρόνων του Παναθηναϊκού. Ήταν λίγο  πριν από τη δημιουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο αναλαμβανόντουσαν τον αθλητισμό, οι πρωτεργάτες της Παναθηναϊκής ιδέας. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο’’ Παναθηναϊκός 90 χρόνια ιστορικής πορείας’’.

”Πράγματι αγαπητοί φίλοι, ο Παναθηναϊκός μας  εμεγαλύνθη τόσον και τόσον εδοξάσθη ώστε με πεποίθηση πλέον πιστεύουμε ότι κάποτε θα εορτάζονται οι εκατονταετηρίδες αυτού.

Γιατί ο Παναθηναϊκός  που είναι μία ιδέα, είναι αθάνατος.

Προς σας φίλοι Παναθηναϊκοί  και προς όλους τους Παναθηναϊκούς   φίλους μας θα απευθύνω μία ευχή

Και η ευχή αυτή θα είναι, η ευχή η οποία μας έδωσε ένας μεγάλος και σοφός  Έλλην, ο κ.Παναγιώτης  Κανελλόπουλος, όταν το 1963 στη γιορτή μας για την επέτειο των 55 χρόνων, εκπροσωπών την ελληνική κυβέρνηση της οποίας ήταν αντιπρόεδρος μέσα σ’ αυτή την αίθουσα είπε:

‘’Κρατήσατε ψηλά την δάδα της αλληλεγγύης εις τουςκόλπους του Ομίλου σας, αλλά και της αλληλεγγύης εν τω πνεύματι της ευγενούς αμίλλης, της αλληλεγγύης προς όλα τα άλλα αδελφά σωματεία της Ελλάδος’’

Ναι, φίλοι. Ψηλά την δάδα της αλληλεγγύης και της πρωτοπορίας, στους κόλπους του Ομίλου μας, στους κόλπους του μεγάλου Παναθηναϊκού”.

Κοινοποίησε το!